عیب یابی دریل مگنت، تعمیر دریل مگنت،‌ تعمیرات دریل مگنت