دریل مگنت قلاویززن FE 150 RLX

170,000,000 تومان

دریل با پایه مگنت مدل Magpro 35

46,000,000 تومان

دریل مگنت MABasic 200

32,000,000 تومان

دریل مگنت اتوماتیک AUTO MAB 350

65,000,000 تومان