دریل مگنت قلاویززن FE 150 RLX

1,900,000,000 

دریل مگنت MD500-2

950,000,000 

دریل با پایه مگنت مدل MAGPRO TP2000

660,000,000 

دریل مگنت اتوماتیک AUTO MAB 350

710,000,000